ย้ายรองผู้อำนวยการสถานศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

ห้องนี้สำหรับ ระบายทุกข์ ไม่ถาม ไม่ตอบ อยากระบาย รำพึง รำพัน ตามประสาคนอยากระบาย

ย้ายรองผู้อำนวยการสถานศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

โพสต์โดย rabit » เสาร์ 18 ก.พ. 2012 7:55 am

.

ย้ายรองผู้อำนวยการสถานศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

1 นายตุ๋ย สมศรี วัดอมรญาติสมาคม สพป.ราชบุรี เขต 2 ไป รัตนราษฎร์บำรุง สพม.8
2 นายธนกฤต พราหมน์นก บ้านคาวิทยา สพม.8 ไป โพธาวัฒนาเสนี สพม.8
3 นางนุชนาถ สอนสง นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.8 ไป ท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม.8
4 นายเกริกเกียรติ อุ่นเรือน บ้านจอมบึง สพป.ราชบุรี เขต 1 ไป คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ สพม.8
5 นางสาวสายฝน ภานุมาศ เมืองสมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม ไป ประสาทรัฐประชากิจ สพม.8
6 นายกมล เฮงประเสริฐ ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ สพป.ราชบุรี เขต 2 ไป ประสาทรัฐประชากิจ สพม.8
7 นางปิยะเนตร สิริรัตนาวงศ์ ชุมชนวัดดอนคลังฯ สพป.ราชบุรี เขต 2 ไป ประสาทรัฐประชากิจ สพม.8
8 นางสาวโสภา ขำเจริญ วัดจันทาราม สพป.ราชบุรี เขต 2 ไป มัธยมวัดดอนตูม สพม.8
9 นางนหฤทัย ขำอรุณรตภัทร อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไป มัธยมวัดดอนตูม สพม.8
10 นายอรรถพล รวมทรัพย์ อนุบาลโพธาราม สพป.ราชบุรี เขต 2 ไป ปากท่อพิทยาคม สพม.8
11 นายชยณรงค์ พูลมี ชุมชนบ้านห้วยกระบอก สพป.ราชบุรี เขต 2 ไป ช่องพรานวิทยา สพม.8
12 นางกมลวรรณ วันดี ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ สพป.ราชบุรี เขต 2 ไป บ้านคาวิทยา สพม.8
13 นายวิม ขำอรุณรตภัทร วัดตะคร้ำเอน สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไป พระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม.8
14 นายไชยพร มะลิลา ร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม.8 ไป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สพม.8
15 นายชัชวาล โล่ห์สุวรรณ วัดวังก์วิเวการาม สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ไป ไทรโยคน้อยวิทยา สพม.8

http://www.free-webboard.com/view.php?nm=website&qid=62คศ.๓

1 นางพเยาว์ บุญช่วย ครู/วัดสันติการามวิทยา 1 สิงหาคม 2554
2 นางสาวพรทิพย์ บริสุทธิ์ ครู/บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 5 สิงหาคม 2554
3 นางจิราภา แย้มโอษฐ์ ครู/เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3 สิงหาคม 2554
4 นางรัตนาภรณ์ สุขสำราญ ครู/รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 5 สิงหาคม 2554
5 นางเบญจมาศ ทองอินทร ครู/แคทรายวิทยา 5 สิงหาคม 2554
6 นางวิภาวรรณ เถื่อนเก่า ครู/ราชโบริกานุเคราะห์ 15 ธันวาคม 2553
7 นางชนิตา มัจฉริยกุล ครู/เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 16 ธันวาคม 2553
8 นางสาวนงค์นุช จันทรสุข ครู/เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 25 พฤศจิกายน 2554
9 นางสุกัญญา แย้มสุคนธ์ ครู/แคทรายวิทยา 17 ธันวาคม 2553
10 นายวินัย อรุณมณี ครู/โสภณศิริราษฎร์ 19 กันยายน 2554
11 นางจินดามณี เรืองจุ้ย ครู/โพธาวัฒนาเสนี 17 ธันวาคม 2553
12 น.ส.จันทนา เกรียงทวีชัย ครู/มัธยมวัดดอนตูม 17 ธันวาคม 2553
13 นางอุษนันต์ วิษณุวนิชนันท์ ครู/มัธยมวัดดอนตูม 17 ธันวาคม 2553
14 นายณรงค์ สุขประพันธ์ ครู/สายธรรมจันทร์ 27 มกราคม 2554
15 นางสุภาพ จะวะอรรถ ครู/ปากท่อพิทยาคม 21 กรกฎาคม 2554
16 นางสิรินาถ วงค์รส ครู/สวนผึ้งวิทยา 8 มีนาคม 2554
17 นางเพ็ญแข เมี้ยนละม้าย ครู/ราชโบริกานุเคราะห์ 12 พฤษภาคม 2554
18 นางสาวลัดดาวัลย์ รักษ์วงษ์ ครู/อุดมสิทธิศึกษา 12 พฤษภาคม 2554
19 นายตระกาญ สำเภาอินทร์ ครู/สายธรรมจันทร์ 7 กันยายน 2554
20 นายกวี กุลพิพัฒน์สัจจะ ครู/บางแพปฐมพิทยา 2 กันยายน 2554
21 นายกฤชรัช ศรีณรงค์ ครู/โสภณศิริราษฎร์ 15 ธันวาคม 2553
22 นายยุคล เกิดสุข ครู/โพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์" 28 กันยายน 2553
23 นายประสาน สีสันต์ ครู/ท่ามะกาวิทยาคม 7 มกราคม 2554
24 นายสุรศักดิ์ เนาวรัตน์ ครู/ประชามงคล 30 กันยายน 2552
25 นางปราณี เทพเทียน ครู/ท่ามะกาวิทยาคม 15 ธันวาคม 2553
26 นางอาภรณ์ ย้อยดี ครู/ท่าเรือพิทยาคม 15 ธันวาคม 2553
27 นางจำรัส ผ่องกัล ครู/ท่าม่วงราษฎร์บำรุง 28 มกราคม 2554
28 ว่าที่ร้อยตรีอนันต์ ติณะรัตน์ ครู/ราชโบริกานุเคราะห์ 17 ธันวาคม 2553
29 นายสุนทร ทองสุขใส ครู/ท่าม่วงราษฎร์บำรุง 30 มีนาคม 2553

ติดตามข่าว สพม ๘ ได้ที่

http://www.sesao8.go.th

.
rabit
 
โพสต์: 499
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 10 มิ.ย. 2009 9:46 am

ย้อนกลับไปยัง ห้องเอกเขนก

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron