ผู้บริหารการศึกษานายยรรยงค์  เจริญศรี
ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1

เกี่ยวกับ สพป.ราชบุรี เขต 1

โรงเรียนในสังกัด

แผนปฏิบัติการ ปี 2561

สถิติ

OS
Linux p
PHP
5.2.10
MySQL
5.0.95-log
เวลา
22:29
แคช
ปิดการทำงาน
GZip
ปิดการทำงาน
ผู้ชม
14195
เนื้อหา
7
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
15953

 

ผู้บริหารการศึกษา

    

 

 

นายยรรยงค์  เจริญศรี

   ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 

 

 

   
 
 

 

นายทรงสิทธิ์  ศิลปธารากุล

รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1

  

ระบบบริหาร สพท.

ขั้นตอนการให้บริการ
สพป.ราชบุรี เขต 1คู่มือบริการประชาชน

ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน
ข้าราชการและูกจ้างประจำ

แบบสอบถามกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ 

E-Mail ratchaburi1.org

E-Form 

คู่มือการปฏิบัติงาน สพป.ราชบุรี 1

สถิติการเรียกบรรจุ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

แบบประเมินความพึงพอใจ
การรับบริการ สพป.ราชบุรี เขต 1

เว็บลิงค์