ผู้บริหารการศึกษานายยรรยงค์  เจริญศรี
ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1

โรงเรียนในสังกัด

สถิติ

OS
Linux p
PHP
5.2.10
MySQL
5.0.95-log
เวลา
15:37
แคช
ปิดการทำงาน
GZip
ปิดการทำงาน
ผู้ชม
27
เนื้อหา
9
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
18224

 

ผู้บริหารการศึกษา

    

 

 

นายยรรยงค์  เจริญศรี

   ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 

 

 

   
 
 

 

นายทรงสิทธิ์  ศิลปธารากุล

รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1

  

ระบบบริหาร สพท.

ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน
ข้าราชการและูกจ้างประจำ


แบบสอบถามกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ 

E-Mail ratchaburi1.org

E-Form 

คู่มือการปฏิบัติงาน สพป.ราชบุรี 1

คู่มือบริการประชาชน

สถิติการเรียกบรรจุ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

แบบประเมินความพึงพอใจ
การรับบริการ สพป.ราชบุรี เขต 1

เว็บลิงค์

     
    
    
 

 

แผนปฏิบัติการ ปี 2559