ผู้บริหารการศึกษานายยรรยงค์  เจริญศรี
ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1

แผนปฏิบัติการ ปี 2561

รายงานผลการดำเนินงาน


ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

รายงานการติดตามและประเมินผล

โรงเรียนในสังกัด

สถิติ

OS
Linux p
PHP
5.2.10
MySQL
5.0.95-log
เวลา
00:57
แคช
ปิดการทำงาน
GZip
ปิดการทำงาน
ผู้ชม
1
เนื้อหา
7
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
18652

 

 

ผู้บริหารการศึกษา

    

 

 

นายยรรยงค์  เจริญศรี

   ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 

 

 

   
 
 

 

นายทรงสิทธิ์  ศิลปธารากุล

รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1

  

ระบบบริหาร สพท.

ขั้นตอนการให้บริการ
สพป.ราชบุรี เขต 1

คู่มือการปฏิบัติงาน สพป.
ราชบุรี 1

คู่มือบริการประชาชน

ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน
ข้าราชการและูกจ้างประจำ

ID PLAN 

แบบสอบถามกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ 

E-Mail ratchaburi1.org

E-Form 


แนะแนว สพฐ.

คลังบทเรียนเสริมทักษะอาชีพ

แบบประเมินความพึงพอใจ
การรับบริการ สพป.ราชบุรี เขต 1

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เว็บลิงค์