ผู้บริหารการศึกษานายยรรยงค์  เจริญศรี
ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1

โรงเรียนในสังกัด

สถิติ

OS
Linux p
PHP
5.2.10
MySQL
5.0.95-log
เวลา
15:36
แคช
ปิดการทำงาน
GZip
ปิดการทำงาน
ผู้ชม
27
เนื้อหา
9
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
18222

 

ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

  

 ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร

ประธานกรรมการ

 

 

 
 
 

นายราตรี  แออ่วม

ผู้แทนผ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

 

 

 
 

 

บาทหลวงจำเนียร  จิตเสรีวงศ์

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

 

 

 

 

นางสาวดารารัตน์  อุทัยพยัคฆ์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย

 

 

 

 

นายมนต์ทิพย์  มรรคเจริญ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

 

 

นายอำนาจ งามยิ่งยวด

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา

 

 

 

 

 


นายมาโนช  จันทร์แจ่ม

กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

ระบบบริหาร สพท.

ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน
ข้าราชการและูกจ้างประจำ


แบบสอบถามกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ 

E-Mail ratchaburi1.org

E-Form 

คู่มือการปฏิบัติงาน สพป.ราชบุรี 1

คู่มือบริการประชาชน

สถิติการเรียกบรรจุ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

แบบประเมินความพึงพอใจ
การรับบริการ สพป.ราชบุรี เขต 1

เว็บลิงค์

     
    
    
 

 

แผนปฏิบัติการ ปี 2559