ผู้บริหารการศึกษานายยรรยงค์  เจริญศรี
ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1

เกี่ยวกับ สพป.ราชบุรี เขต 1

โรงเรียนในสังกัด

แผนปฏิบัติการ ปี 2561

สถิติ

OS
Linux p
PHP
5.2.10
MySQL
5.0.95-log
เวลา
22:31
แคช
ปิดการทำงาน
GZip
ปิดการทำงาน
ผู้ชม
14195
เนื้อหา
7
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
15954

 

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

    

 นางช่อทิพย์  อินแสน

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม

และประเมินผล

  

 

 

    

 นางนาตยา เกตุกลิ่น

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

 

 

 

 

    

 นางใจทิพย์  สังขวุฒิ

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 

 

 

 

    

 นางภิญญาอัญญ์ สุขผล

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

 

 

 

    

 นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

 

 

 

 

    

 นางสาวจันทนา  จันทมณี

ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

 

 

 

 

    

 

 

 

นายวิรัตน์  เอี่ยมสะอาด

 

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

   

 

ระบบบริหาร สพท.

ขั้นตอนการให้บริการ
สพป.ราชบุรี เขต 1คู่มือบริการประชาชน

ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน
ข้าราชการและูกจ้างประจำ

แบบสอบถามกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ 

E-Mail ratchaburi1.org

E-Form 

คู่มือการปฏิบัติงาน สพป.ราชบุรี 1

สถิติการเรียกบรรจุ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

แบบประเมินความพึงพอใจ
การรับบริการ สพป.ราชบุรี เขต 1

เว็บลิงค์