ภาพข่าวประชาสัมพันธ์


สพป.ปทมุธานี เขต 2 ศึกษาดูงาน สพป.ราชบุรี เขต 1

นายทรงสิทธิ์  ศิลปธารากุล  รองผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 1  ให้การต้อนรับ
นายชนวรรชฎ์  พรหมประสาธน์  รองผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต 2  และคณะ   
ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2555  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 สพป.ราชบุรี เขต 1 ถ.ไกรเพชร อ.เมือง จ.ราชบุรี  โดยมีบุคลากรมาศึกษาดูงานในกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์  จำนวน 9 คน  การมาศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อให้มีโลกทัศน์ เจตคติ
ศักยภาพความรู้ และประสบการณ์ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


วันพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมพิธี
“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และ
“วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2555  ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยม อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 31 มีนาคม 2555  เวลา 09.00 น.


5 ธันวาเทิดไท้องค์ราชันย์
ข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
5 ธันวาคม 2554  ณ บริเวณเขื่อนรัฐประชาพัฒนา , อาคารโรงยิมเนเซี่ยม , สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี


 

ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนในสังกัด


ดู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัดและหน่วยงาน สพฐ.
 

หนังสือราชการ สพฐ.